Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku, 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, czy „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).  W związku z tym pragniemy poinformować, w jaki sposób przetwarzamy dane oraz o zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 JAKIE DANE GROMADZIMY?

Jako administrator gromadzimy dane osobowe niezbędne do zawierania umów oraz realizacji usług. W celach marketingowych gromadzimy tylko niezbędne dane do przeprowadzania akcji marketingowych, na które zostały wyrażone zgody. Nasza strona korzysta z plików cookie, jedynie w celach statystycznych. Oznacz to, że nie gromadzimy danych osobowych za pomocą plików cookies. Przypominamy, że każdy użytkownik może zmienić preferencje przeglądarki tak, aby odrzucić wszystkie pliki cookie. Jednak wyłączenie cookie może powodować problemy w korzystaniu z naszej strony.

 KTO BĘDZIE ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem danych jest QBICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Gołębia 38b, 44-313 Wodzisław Śląski,  NIP 6472596925

 W JAKICH CELACH WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

  1. Świadczenie usługi oraz zawieranie umów.
  2. Wywiązywanie się z obowiązków prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa usług czyli wykrywanie oszustw i nadużyć.
  4. Tworzenie zestawień, analiz oraz statystyk.
  5. Marketing bezpośredni, który wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu.
  6. Pokazywania reklam, które naszym zdaniem mogą być dopasowane do wymagań, oczekiwań, potrzeb i zainteresowań użytkowników.

 INFORMUJEMY, ŻE:

Dane, które będą nam udostępnione np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, zgodnie z obowiązującym prawem zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. firmom i agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług. Jednocześnie zapewniamy, że nie przekazujemy danych innym podmiotom w celach marketingowych, a jedynie na zasadach zawartych umów o wykonanie usługi np. wysłanie newslettera. Możemy być również zobowiązani do udostępnienia danych podmiotom uprawnionym do uzyskania danych np. sądom albo organom ścigania, jeżeli wystąpią z takim żądaniem w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

 PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH OSOBOWYCH

W świetle prawa każdy w dowolny momencie może żądać dostępu do zgromadzonych danych osobowych, sprostowania ich, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

DLACZEGO MAMY PRAWO PRZETWARZAĆ DANE OSOBOWE?

Każde przetwarzanie musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umowy o ich świadczenie (są to np. regulaminy lub warunki sprzedaży). Podstawą prawną do przetwarzania danych w celach dopasowywania treści do zainteresowań, zapewnieni bezpieczeństwa, pomiary, udoskonalanie usługi, marketing własnych produktów i usług jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie danych osobowych naszych klientów w celach marketingowych będzie odbywało się na podstawie dobrowolnych zgód wyrażonych w czasie zapisu na konfiguratorze, wypełnieniu formularza kontaktowego oraz korzystania z naszej strony internetowej, która wykorzystuje cookie.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w każdej chwili można ją wycofać. 

 JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Przechowujemy dane osobowe przez 6 lat od momentu ostatniego kontaktu w celu:

– dochodzenia roszczeń,

–  wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– prowadzenia statystyk.

Dane do celów marketingowych przechowywane są przez 6 lat chyba, że wcześniej zgłoszono sprzeciw wobec takiego przetwarzania.  

 KONTAKT

Zastrzeżenia związane z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora należy zgłaszać pod adres office@krevent.eu

""
1